Kiểm định kho hàng

Ở Peterson and Control Union, chúng tôi sử dụng các kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát để hỗ trợ khách hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hoặc các quy định theo hợp đồng. Với sự hiện diện toàn cầu tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mở ra cho khách hàng một viễn cảnh chưa từng có để đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm định kho hàng để đảm bảo rằng kho đã sẵn sàng tiếp nhận hàng hóa đầy giá trị của bạn và đảm bảo rằng kho không còn hàng dư thừa từ các chuyến hàng trước.

Các kiểm định viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng chung của nhà kho như kiểm tra các thiệt hại đối với sàn, tường, mái nhà, khung và đặc biệt là bất kỳ điểm rò rỉ nào có thể gây hại cho hàng hóa của bạn.

Ngoài dịch vụ kiểm dịch kho hàng để bảo vệ hàng hóa của bạn, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giám sát nhiệt độ.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy