Giám sát & tính toán Hàng tồn kho

Giám sát hàng tồn kho của bạn là một bước quan trọng trong suốt chuỗi cung ứng. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ giám sát liên tục hoặc kiểm định định kỳ ở những điểm mà chúng tôi luôn để mắt đến sự biến động và điều kiện hàng hoá của bạn. 

Các lĩnh vực chúng tôi giám sát và tính toán như một phần của dịch vụ gồm: 

Nhiệt độ
Một số sản phẩm được lưu trữ với số lượng lớn có thể tự nóng lên và thậm chí tự phát cháy, ví dụ như các mảnh gỗ và viên nén mùn cưa. Để giúp ngăn chặn điều này, chúng tôi liên tục tiến hành các biện pháp giám sát hàng tồn kho. 

Chúng tôi sử dụng các máy đo nhiệt độ di động, súng nhiệt và camera FLIR để cung cấp hình ảnh nhiệt và hình ảnh hồng ngoại. Chúng tôi cũng sử dụng các máy đo không dây để đo nhiệt độ và mức khí ga dễ cháy mà sản phẩm sinh ra với số lượng nhỏ khi quá trình tự đốt nóng bắt đầu xảy ra. 

Dịch vụ Giám sát Nhiệt độ (TEMO - Temperature Monitoring) của chúng tôi được thực hiện với nhiều loại hàng hóa. Dữ liệu thu thập từ các máy đo được tự động gửi đến máy chủ web của chúng tôi và khách hàng có thể truy cập vào môi trường bảo mật bằng mật khẩu.

Chất lượng
Trong quá trình lưu trữ, chúng tôi giám sát một loạt các vấn đề, chẳng hạn như:

  • Đánh giá và hành động theo nguy cơ bị nhiễm bẩn
  • Cách lưu trữ các sản phẩm khác loại
  • Sử dụng không gian chung và/hoặc biện pháp tách riêng phù hợp
  • Bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào cũng có thể ảnh hưởng đến hàng hóa của bạn

Số lượng
Chúng tôi đạt được thành tựu có uy tín, với hơn 15 năm thực hiện các dịch vụ kiểm kê hàng tồn kho cho các khách hàng quốc tế với nhiều loại hàng hoá (bao gồm than đá, khoáng sản, sinh khối).

Các giám định viên của chúng tôi có kinh nghiệm và được đào tạo về thực hiện tính toán kiểm kê kho độc lập bằng Máy toàn đạc điện tử (Total Station) để xác định khối lượng kho lưu trữ. Chúng tôi cũng có thể xác định mật độ của hàng hóa bằng thiết bị đặc biệt để tính toán tổng trọng tải của kho lưu trữ.

Một dịch vụ tiên phong mới cũng đã được Peterson giới thiệu, có thể thực hiện kiểm định và tính toán khối lượng kho lưu trữ nhanh hơn, an toàn hơn và chính xác hơn bằng thiết bị bay không người lái.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy