Lấy mẫu & Niêm phong

Ở Peterson and Control Union, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự bảo mật với dịch vụ lấy mẫu và dịch vụ niêm phong theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát của mình để hỗ trợ khách hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hoặc quy định theo hợp đồng.

Dịch vụ lấy mẫu và dịch vụ niêm phong theo hợp đồng của chúng tôi được thực hiện theo các quy định quốc tế cao nhất. Dịch vụ của chúng tôi được chứng nhận ISO9001 hoặc được công nhận 17020 đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được chất lượng dịch vụ xứng đáng. 

Bất kể bạn cần lấy mẫu theo tiêu chuẩn ISO, GAFTA, GMP+, FOSFA, EU, hay UNECE, chúng tôi luôn là đối tác kinh doanh phù hợp để bạn lựa chọn với kế hoạch lấy mẫu mà bạn đồng ý chấp thuận.

Chúng tôi kiểm soát chất lượng cỡ mẫu và phương pháp lấy mẫu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, điều này rất quan trọng để có đạt được kết quả xét nghiệm và phân tích tiêu biểu. Thông qua kiểm định lấy mẫu chính xác trong công tác kiểm soát chất lượng, chúng tôi có thể đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm của bạn đáp ứng được các thông số kỹ thuật theo hợp đồng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy