Kiểm soát côn trùng gây hại

Ở Peterson and Control Union, chúng tôi sử dụng các kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát để hỗ trợ khách hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hoặc các quy định theo hợp đồng. Với sự hiện diện toàn cầu tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mở ra cho khách hàng một viễn cảnh chưa từng có để đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Sự tin cậy về cung cấp các dịch vụ Pest Control (Kiểm soát côn trùng gây hại), một vấn đề quan trọng trong từng bước của chuỗi cung ứng, dựa trên kiến thức bao quát của chúng tôi về đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro dự án và kiểm soát mối nguy hại. Kiến thức này được đóng gói theo tên nhãn hiệu Pest Control và được cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. 

Chúng tôi tin rằng Quản lý Tích hợp Côn trùng gây hại (IPM - Integrated Pest Management) sẽ là phương pháp tiếp cận nền tảng đối với bất kỳ công ty nào vận hành với các chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Các chương trình IPM của chúng tôi xác định những giải pháp kiểm soát vật gây hại bằng cách xác định các nguy cơ tiềm tàng và giải quyết vấn đề kiểm soát vật gây hại thực tế tại các cơ sở lưu trữ và sản xuất.

Phương pháp tiếp cận này dựa trên các giải pháp thực tiễn, phòng ngừa và chữa bệnh để đạt được mục tiêu kiểm soát một cách hiệu quả mà không độc những côn trùng gây hại trong mọi môi trường.

Cũng như IPM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên biệt được thiết kế cho các tình huống cụ thể có thể phát sinh. Các biện pháp kiểm soát rủi ro là nền tảng đối với các công ty hiện đại và có tổ chức tốt và có thể thay đổi linh hoạt theo từng tình huống. Chúng tôi có thể thiết kế và thực hiện các hệ thống phòng ngừa và phát hiện sớm, đồng thời chúng tôi có thể xử lý các thiết bị và hàng hóa đặc thù bằng phương pháp xử lý nhiệt và/hoặc khí có kiểm soát và truyền thống hơn là bằng PH3 - Phosphine. Peterson Pest Control đang dẫn đầu về giám sát trực tiếp tất cả các kỹ thuật xử lý nói trên.

Đội ngũ kỹ thuật viên kiểm soát vật gây hại cực kỳ chuyên nghiệp trên toàn cầu của chúng tôi rất tận tâm trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ được nêu trong chính sách của chúng tôi; để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát vật gây hại có uy tín tốt, chất lượng cao, độc lập và đáng tin cậy, tập trung vào sự đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro dự án và kiểm soát mối nguy hại.

Cũng như IPM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên biệt được thiết kế cho các tình huống cụ thể có thể phát sinh. Các biện pháp kiểm soát rủi ro là nền tảng đối với các công ty hiện đại và có tổ chức tốt và có thể thay đổi linh hoạt theo từng tình huống. Chúng tôi có thể thiết kế và thực hiện các hệ thống phòng ngừa và phát hiện sớm, đồng thời chúng tôi có thể xử lý các thiết bị và hàng hóa đặc thù bằng phương pháp xử lý nhiệt và/hoặc khí có kiểm soát và truyền thống hơn là bằng PH3 - Phosphine. Peterson Pest Control đang dẫn đầu về giám sát trực tiếp tất cả các kỹ thuật xử lý nói trên.

Đội ngũ kỹ thuật viên kiểm soát vật gây hại cực kỳ chuyên nghiệp trên toàn cầu của chúng tôi rất tận tâm trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ được nêu trong chính sách của chúng tôi; để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát vật gây hại có uy tín tốt, chất lượng cao, độc lập và đáng tin cậy, tập trung vào sự đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro dự án và kiểm soát mối nguy hại.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy