Kiểm định khoang nạp hàng

Dịch vụ Kiểm định Khoang Nạp hàng (LCI - Load Compartment Inspections) hay kiểm định vệ sinh khoang tàu của chúng tôi được thực hiện bởi những giám định viên giàu kinh nghiệm và có đủ trình độ chuyên môn, họ rất quen thuộc với các quy tắc và quy định liên quan (GMP+).

Chúng tôi tiến hành kỹ lưỡng quá trình lấy mẫu và phân tích theo các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế như GMP +, ISO, EFMA, CEN và IFIA. Chúng tôi xác định các rủi ro và vấn đề về bốc, dỡ và vận chuyển hàng, sau đó tìm ra các giải pháp tốt nhất trước khi quá muộn.

Chúng tôi kiểm định khoang hàng của tàu, sà lan hoặc ghe hàng với độ chính xác tuyệt đối để xác minh độ sạch sẽ, khô thoáng, không còn mảnh vụn rơi từ các hàng hóa trước đó và đã sẵn sàng để bốc và vận chuyển hàng hoá của bạn một cách an toàn.

Là một phần của thủ tục tiêu chuẩn, chúng tôi kiểm tra và đánh giá các hàng hoá đã vận chuyển trước đó và đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối khoang hàng. Giám định viên của chúng tôi cũng có thể thực hiện kiểm định vệ sinh trên xe tải hàng rời/bồn và kho hàng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy