Kiểm định

Peterson and Control Union kiểm định một loạt các hàng hóa và sản phẩm như than đá, ngũ cốc, hạt có dầu, dầu thực vật, đường, mật đường, phân bón, rau quả, hạt giống và các loại quả hạch.

Chúng tôi đã và đang thực hiện chức năng này trong vòng 100 năm qua và có thành tựu xuất sắc với vai trò là nhà giám định bên thứ ba đáng tin cậy và độc lập trong lĩnh vực kiểm định chất lượng. Chúng tôi hoạt động như những người đồng hành đáng tin cậy, đại diện cho những nhu cầu đáng quan tâm nhất của bạn; liên quan chặt chẽ với sản phẩm. 

Kiểm định số lượng, xác định và xác minh chất lượng cũng như dịch vụ Kiểm định Trước khi Xuất hàng (PSI - Pre-Shipment Inspections), giám sát bốc xếp, kiểm định kho hàng và nhiều dịch vụ khác cũng là một phần trong số các dịch vụ của chúng tôi . Ví dụ: nhiều người sử dụng cuối cùng về sản phẩm than đá và sinh khối quy mô lớn chọn dịch vụ lấy mẫu và xáct minh của chúng tôi để đảm bảo các thông số hiệu suất đặc thù. Nói cách khác, chúng tôi xác nhận rằng khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được những gì họ cần và giá trị đáng giá cho số tiền mà họ bỏ ra. Đó là lý do mà khẩu hiệu của chúng tôi là ''niềm tin đặt đúng chỗ'.

Đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để đảm bảo chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng, chúng tôi tham gia nhiều chương trình đảm bảo chất lượng chẳng hạn như ủy ban tiêu chuẩn hóa ISO và EN và công ty của chúng tôi cũng có các thành viên giám sát thuộc GAFTA & FOSFA. Hơn nữa, chúng tôi còn tham gia vào các tổ chức nhãn hiệu quốc tế như Liên đoàn các Cơ quan Kiểm định Quốc tế (IFIA - International Federation of Inspection Agencies) và Hiệp hội đường trắng/Hiệp hội mía đường London (RSA/SAL) trực thuộc Hiệp hội Mía đường.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy