Kiểm định khoang tàu & hầm tàu

Kiểm định khoang tàu, trước khi bốc xếp hàng, là một dịch vụ để xác minh khoang tàu có sẵn sàng nhận hàng của bạn mà không gây lây nhiễm cho hàng hóa hay không. Chúng tôi cũng hoàn tất kiểm định hầm tàu để ngăn ngừa hư hỏng hàng hóa bằng cách đảm bảo rằng nắp hầm tàu đã đóng kín và công tác sắp xếp an toàn đã hoàn tất.

Kiểm định khoang tàu trước khi bốc hàng, là một dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để xác minh khoang tàu có sẵn sàng để nhận hàng của bạn hay không. Dịch vụ kiểm định khoang tàu của chúng tôi đảm bảo rằng hàng hoá sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng của các khoang tàu hoặc bị lây nhiễm do dư lượng có sẵn trong khoang. Peterson and Control Union đồng thời cũng thực hiện kiểm định hầm tàu để cung cấp thêm một mức độ bảo đảm cho khách hàng của chúng tôi.

Kiểm định khoang tàu
Chúng tôi đảm bảo rằng khoang tàu đã sẵn sàng nhận hàng hóa có giá trị của bạn bằng cách kiểm định và xác minh khoang nạp hàng trước khi bốc xếp hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra khoang chứa có khô thoáng, sạch sẽ, không bị rỉ sét hoặc các mảnh sắt rỉ hay sơn có thể gây ra hỏng hóc hoặc làm biến màu hàng hoá của bạn hay không.

Nếu có thể, trong trường hợp áp dụng, chúng tôi cũng kiểm tra về mặt hóa học nếu trong khoang không có hàng hóa và dư lượng đợt trước còn sót lại. Kiểm tra nhật ký tàu, một phần của quy trình kiểm tra độ nhiễm bẩn, để xác minh tàu có chứa những vật liệu gây hại trong số hàng hóa trước đó hay không và chúng tôi đặc biệt chú ý đến các sản phẩm vận chuyển khác có thể gây ra các vấn đề do yêu cầu kiểm dịch. Khoang tàu cũng sẽ được kiểm tra về mọi hỏng hóc và các khu vực sơn lại cũng được rà soát.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy