Đảm bảo đầy đủ sản lượng

Ở Peterson and Control Union, chúng tôi sử dụng các kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát để hỗ trợ khách hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ hoặc các quy định theo hợp đồng. Với sự hiện diện toàn cầu tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi mở ra cho khách hàng một viễn cảnh chưa từng có để đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Nhà vận chuyển, thương lái và người nhận hàng rời có thể quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các dịch vụ Đảm bảo đầy đủ sản lượng của chúng tôi.

Theo các điều khoản và điều kiện đã xác định trước, chúng tôi đảm bảo rằng trọng lượng được xác định tại cảng dỡ hàng là tương đương với tại cảng bốc hàng. Nếu có sự chênh lệch về trọng lượng, giá trị hàng hóa bị thiếu sẽ được hoàn lại.

Bảo hiểm hàng hải có thể được thêm vào dịch vụ này, trong những trường hợp cụ thể, phạm vi bảo đảm cũng có thể được mở rộng để bao gồm một số thông số nhất định về chất lượng hàng hóa.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy