Giám định mớn nước

Giám định mớn nước là một phương pháp để xác định trọng lượng hàng hóa trên khoang tàu, trong đó sự dịch chuyển của nước trước và sau khi bốc (dỡ) hàng sẽ được đo đạc và mức chênh lệch thu được thể hiện trọng lượng của hàng hoá được chỉ định.

Giám định được thực hiện bằng cách đọc các dấu mớn nước của tàu tại sáu điểm chuẩn trên thân tàu: mũi tàu, thân tàu và đuôi ở cả hai mạn trái và mạn phải. Việc điều chỉnh các yếu tố như xoay buồm, mật độ nước và trọng lượng phi hàng hoá (như dầu nhiên liệu và nước uống) được thay đổi trước khi tính toán thay đổi trọng lượng hàng hoá.

Các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ này và sẵn sàng phục vụ 24/7 để thực hiện giám định mớn nước và lập bản báo cáo độc lập sử dụng "Hệ thống phần mềm giám định mớn nước Peterson" dựa trên các giao thức giám định mớn nước theo tiêu chuẩn hóa quốc tế. Chương trình này tính trọng tải bốc hoặc dỡ và một thỏa thuận số lượng đã ký sẽ được giao cho phó thuyền trưởng cùng với báo cáo giám định mớn nước được gửi cho các bên có liên quan.

Khi các giám định viên độc lập thực hiện giám định mớn nước, sự hợp tác của các sĩ quan trên tàu là rất cần thiết. Các cuộc giám định độc lập nên được tiến hành cùng nhau, trong các phần giám định liên quan, với sự tham gia của thuyền trưởng và kỹ sư trưởng hoặc những người họ chỉ định.

Ở Peterson and Control Union, chúng tôi sử dụng kỹ năng chuyên môn về kiểm định và giám sát để hỗ trợ khách hàng của mình. Với sự hiện diện toàn cầu tại hơn 70 quốc gia, chúng tôi cung cấp cho khách hàng một viễn cảnh chưa từng có để đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.  

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy