Chất thải & tái chế

Ở Peterson, chúng tôi quan tâm đến bạn và các sản phẩm của bạn và ngành xử lý chất thải và tái chế chắc chắn không phải là ngoại lệ.

Chúng tôi hiểu vai trò của quản lý chất thải trong chiến lược quản lý tài nguyên bao quát hơn và có thể giúp bạn cân nhắc lại các chính sách về quản lý chất thải để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của mình.

Bằng cách phân tách và tái chế tại nguồn nhiều nhất có thể, chúng tôi có thể khiến cho chất thải hoạt động theo cách hiệu quả hơn cho bạn, không chỉ bằng cách giảm lượng rác mà còn bằng cách thu hồi năng lượng hoặc giá trị tài chính từ chất thải thay vì bị mất đi.

Ngành quản lý chất thải đang trong quá trình biến đổi, vai trò biến đổi chất thải dưới dạng một loại nguyên liệu thô đang ngày càng tiến triển và việc đưa chất thải vào các nhà máy điện năng lượng đã dẫn đến một số thị trường mới như tro và hạt nghiền được sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Quy trình của chúng tôi có thể bao gồm công tác xác định cái nhìn tổng thể để đảm bảo việc phân loại đạt tiêu chuẩn ngành công nghiệp hoặc có thể hoàn tất các quy trình kỹ lưỡng hơn, ví dụ: tạo báo cáo về độ sạch, chất gây ô nhiễm, vật lạ và độ ẩm.

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ độc lập toàn cầu với nhiều giải pháp hậu cần, kiểm định hàng hoá và dịch vụ phòng thí nghiệm chuyên biệt nhằm bảo vệ lợi ích của bạn một cách hiệu quả về chi phí trong từng bước của chuỗi giá trị.

Mạng lưới quốc tế của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng đầy đủ các loại hình dịch vụ trên toàn cầu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy