Đường

Đường luôn là một trong những hàng hóa cốt lõi của Control Union. Với sự hiện diện của chúng tôi ở tất cả các quốc gia chuyên sản xuất đường, chúng tôi thực hiện giám sát và kiểm định, lấy mẫu và phân tích đường thô và tinh chế, hàng rời lẫn đóng gói.

Các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể hoàn tất về các sản phẩm phát sinh từ đường như mật đường và bột viên củ cải đường.

Ngoài ra, chúng tôi có mặt tại tất cả các cảng lớn trong quá trình bốc và dỡ hàng trên tàu biển và container, cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu kho và giám sát hàng tồn kho.

Control Union vận hành một số các phòng thí nghiệm chuyên phân tích đường tại Bỉ, Brazil, Ấn Độ và Thái Lan. Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về toàn bộ chuỗi cung ứng đường và cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các chương trình bền vững dẫn đầu trong ngành đường, chẳng hạn như BONSUCRO và các tiêu chuẩn đạo đức, như SMETA.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy