Rau quả

Ở Peterson và Control union, chúng tôi quan tâm đến bạn và các sản phẩm của bạn và lĩnh vực rau quả tươi chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cung cấp các dịch vụ kiểm soát chất lượng độc lập xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. Với các văn phòng trên toàn cầu, chúng tôi có những nhân viên địa phương và chuyên gia thực sự am hiểu về rau quả có thể đại diện cho bạn.

Chúng tôi là chuyên gia trong việc xử lý các loại rau quả mà bạn mua bán và quan tâm đến các nhu cầu Kiểm soát chất lượng của mình từ trang trại đến bàn ăn. Cho dù là nơi trồng trọt, xưởng đóng gói, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng, kho đông lạnh hay nhà bán lẻ đều không thành vấn đề đối với chúng tôi; sự hiện diện của chúng tôi trong toàn bộ chuỗi cung ứng giúp chúng tôi thành đối tác kinh doanh phù hợp để quản lý các nhu cầu về chất lượng, an toàn và chứng nhận sản phẩm của bạn.

Với kinh nghiệm đặc biệt và hồ sơ thành công trong việc kiểm định, chứng nhận hoa quả và hậu cần chuỗi cung ứng lạnh, phân tích phòng thí nghiệm và quy trình chất lượng liên quan, chúng tôi chung cấp chuyên môn và kiến thức về sản phẩm trong và sau khi thu hoạch. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo dịch vụ đạt được tiêu chuẩn chuyển giao cao nhất, từ đó cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của mình. Với mong muốn và tầm quan trọng ngày càng tăng của việc Kiểm soát Chất lượng ngành công nghiệp thực phẩm, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bằng cách đại diện cho bạn và sản phẩm của bạn với tư cách bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ quốc tế độc lập.

Sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ Quản lý Chất lượng trên toàn thế giới, với một điểm liên lạc duy nhất cho tất cả các thắc mắc, câu hỏi và vấn đề của bạn. Các loại dịch vụ kiểm soát chất lượng bao gồm: kiểm định trước khi giao hàng, kiểm định khi đến nơi, dịch vụ lấy mẫu và niêm phong, phân tích trong phòng thí nghiệm, kiểm kê và kiểm tra tổn thất hàng tồn kho. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ thiết kế riêng theo yêu cầu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy