Lâm nghiệp

Giám sát và kiểm định trong ngành lâm nghiệp ngày càng trở nên quan trọng vì giúp đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng luôn bền vững và tuân thủ các luật định. Chúng tôi có một số ngành dịch vụ phục vụ cho lĩnh vực lâm nghiệp, ngành sinh khối và gỗ.

Chúng tôi hợp tác với nhiều công ty trên toàn cầu để trợ giúp họ cam đoan một lần nữa với khách hàng rằng sản phẩm của họ có nguồn cung ứng bền vững từ xuất xứ hợp pháp. 

Chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong lĩnh vực này đã được truyền đến các nhân viên của chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp ở hơn 5 châu lục, có phạm vi từ vùng sâu vùng xa nhất đến những địa điểm sản xuất gỗ lớn và nhỏ.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm, các chuyên gia lâm nghiệp và gỗ của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy