Bụi tro, vôi, xi măng & cát

Ở Peterson, chúng tôi quan tâm đến bạn và các sản phẩm của bạn và lĩnh vực vật liệu xây dựng chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.

Peterson chuyên về kiểm định và hậu cần hàng hóa khối lượng lớn như bụi tro, vôi, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng khác. Chúng tôi sở hữu một đội 21 xe moóc si lô khối lượng lớn, một số xe trong số đó rất phù hợp để xếp hàng theo phân loại GMP 4.

Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đa phương thức thông qua đội xe vận tải và sà lan phối hợp của mình, sà lan bồn si lô của chúng tôi được trang bị đầy đủ hệ thống khí nén bịt kín, không phụ thuộc thời tiết. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng độc lập trong toàn bộ chuỗi cung ứng và với các văn phòng trên toàn cầu, chúng tôi có những nhân viên địa phương và chuyên gia thực sự am hiểu về vật liệu xây dựng để đại diện cho bạn.

Trung tâm Điều phối Hoạt động của chúng tôi (OCC - Operational Coordination Centre) là trung tâm liên lạc thường nhật giữa khách hàng, nhà vận tải và nhà sản xuất đồng thời cũng tổ chức quản lý xử lý và cung ứng hậu cần toàn diện cho ngành bụi tro Hà Lan.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy