Nông nghiệp

Là một trong những ngành quan trọng nhất trên thế giới, kiến thức sâu rộng của chúng tôi về tất cả mọi khía cạnh của chuỗi hậu cần giúp chúng tôi trở nên không thua kém ai trong ngành nông nghiệp.

Đội ngũ kiểm định viên hàng hóa giàu kinh nghiệm và năng động của chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng nhất quán trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá của bạn. 

Kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi ở tất cả mọi khía cạnh của lĩnh vực hàng hóa thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là cần thiết cho nhiều khách hàng, giúp ngành nông nghiệp trở thành một trong những ngành quan trọng nhất trên toàn cầu. Chúng tôi đảm bảo rằng nông nghiệp là cốt lõi của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi kiểm định, chứng nhận, phân tích và vận chuyển hàng hóa mà bạn giao dịch trên thế giới.

Chúng tôi đảm bảo về mặt chất lượng, số lượng và an toàn cho hàng hóa của bạn trong suốt chuỗi cung ứng đa dạng. Dù hàng hóa của bạn là dạng khô, hàng rời, chất lỏng hay đóng gói, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ đều đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối cao nhất.

Mạng lưới văn phòng, trạm vận hành và phòng thí nghiệm quốc tế của chúng tôi cho phép cung cấp đến khách hàng đầy đủ các loại hình dịch vụ trên toàn cầu, trong khi vẫn là điểm liên hệ dưới hình thức đơn nhất cho bạn về các thắc mắc, yêu cầu và sự cố.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy