Hiện diện toàn cầu

Một trong những tài sản lớn nhất của Peterson và Control Union là mạng lưới các văn phòng liên kết của chúng tôi tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Với sự hiểu biết ngày càng tăng, một tập hợp vững chắc các giá trị và dịch vụ bền vững, chúng tôi đã phát triển từ những hoạt động ban đầu tại Hà Lan và lan rộng khắp thế giới.

 Từ cơ sở đầu tiên của chúng tôi ở Châu Âu, các dịch vụ đã mở rộng trên phạm vi quốc tế để đáp ứng cho sự toàn cầu hoá đang tăng lên của các thị trường hàng hóa. 

Peterson và Control Union hiện được công nhận là một công ty dẫn đầu thế giới về các giải pháp quản lý rủi ro và hậu cần, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới; sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn của chúng tôi ở mọi châu lục trên toàn cầu.  

Từ những văn phòng này, hiện nay chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ tại chỗ và kiến thức để hỗ trợ khách hàng trước những thách thức tại địa phương. 

Thông qua kiến thức và kinh nghiệm địa phương của đội ngũ đó, Peterson và Control Union được trang bị riêng để truyền thông và giảm nhẹ những rủi ro mà bạn phải đối mặt ở bất cứ đâu trên thế giới.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy