Công ty kiểm định hàng đầu thế giới với chuyên môn về tất cả các ngành

Không có sự kiện nào sắp tới.

Kiểm định hàng hóa

Chuyên môn sâu rộng của chúng tôi về kiểm định, lấy mẫu và giám sát cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ trên toàn thế giới đến các khách hàng của mình dựa trên nhiều quy tắc. Từ các dịch vụ chính phủ và cơ quan cũng như các khảo sát dự thảo cho đến việc xác định trọng lượng và số lượng chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp đúng, phù hợp với những nhu cầu của mình.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Kiểm định hàng hóa

Chuyên môn sâu rộng của chúng tôi về kiểm định, lấy mẫu và giám sát cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ trên toàn thế giới đến các khách hàng của mình dựa trên nhiều quy tắc. Từ các dịch vụ chính phủ và cơ quan cũng như các khảo sát dự thảo cho đến việc xác định trọng lượng và số lượng chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp đúng, phù hợp với những nhu cầu của mình.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Không có sự kiện nào sắp tới.

Tìm một trong các văn phòng địa phương của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ khách quan và công bằng nhằm cung cấp những gì mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu khi họ cần

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có các công cụ, kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ toàn bộ chuỗi hậu cần của bạn, từ việc sắp xếp vận tải hàng không và các dự án phức tạp hàng đầu đến cung cấp các chương trình chứng nhận và kiểm định thích hợp nhất nhằm đảm bảo bạn nhận được dịch vụ tốt nhất có thể.

Hiện diện toàn cầu với các hoạt động mang tính địa phương của chúng tôi

Xem phim
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy