Yükleme/Boşaltma Temsil Limanı

Peterson and Control Union, müşterilerimiz için liman yükleme ve boşaltma konusunda çok sayıda hizmet sağlar. Denetim ve gözetim alanındaki uzmanlığımız sayesinde müşterilerimize, sözleşmeye dayalı yükümlülüklere veya düzenlemelere uyma noktasında destek oluruz.

Peterson and Control Union, liman yükleme ve boşaltma konusunda müşterilerimize çok sayıda hizmet sunar.

Geminin bir terminale veya rıhtıma yanaşmasının hemen ardından ilgili kargoda herhangi bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek amacıyla kargoyu depoda, mavnada veya vagonda görsel açıdan incelemeden geçiriyor ve ayrıca ambarların ve ambar ağızlarının ilgili kargonun yüklenmesi için temiz ve uygun olup olmadığını teyit ediyoruz. Ayrıca yetkili deniz müfettişi ile beraber ilk ve son yük değerlerini izliyor, tüm derinlik ölçümlerinin gereğince kaydedilmesini ve tüm ölçü, derinlik ölçümü ve hesaplamaların uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Karıştırma ekipmanları (varsa), manyetik separatörler, görüntüleme ve temizleme üniteleri ile örnekleme sistemleri de dahil olmak üzere terminal tesislerini, uygun bir şekilde çalışır durumda olduklarından emin olunması açısından incelemeden geçiriyoruz. Yetkili tedarikçi müfettişleri tarafından gerçekleştirilen yükleme ve örnekleme operasyonlarını takip ediyor ve sözleşmeye dayalı gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol amacıyla kargonun durumunu görsel olarak incelemeden geçirerek müşterimizin çıkarlarını koruyoruz. 

Yükleme sürecine dair bir kalite gözetimi izliyor ve kontaminant yüklenmesine karşı önlem almak ve müşterinin genel kullanım uygunluğunu sağlamak adına kargo durumunu görsel olarak incelemeden geçiriyoruz. Ayrıca tedarikçiler veya nakliyeciler tarafından atanan teftiş şirketinin örnekleme işlemlerini kalite güvencesine yönelik ilgili standartlara (ISO/ASTM) uygun şekilde yapıp yapmadığını da takip ediyoruz.

Talep üzerine, yükleme sonrası tedarikçi müfettişlerinden alınan alt grupların ayrılmış örneklerini veya kompozit örnekleri toplayabilir, mühürleyebilir, gönderebilir ve/veya depolayabiliriz. Gerekli olması halinde aynı örnekleri analiz ederek bağımsız bir analiz sertifikası da sunabiliriz.  

Sunulabilecek ek hizmetler kapsamında şahit örnek hazırlama ve toplam nem tespiti ile sevkiyat öncesi yük gözetimi yer alır.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy