Gemi Ambarı ve Ambar Kapağı Kondisyon Gözetimi

Yükleme öncesinde gerçekleştirdiğimiz ambar gözetim işlemi, gemi ambarlarının kontaminasyon riski olmaksızın kargonuzu almaya hazır olup olmadığını teyit etmek için sunduğumuz bir hizmettir. Herhangi bir kargo hatasını önlemek için gemi ambar kapağı mühürlerinin ve güvenlik ayarlamalarının tamamlandığından emin olarak ambar ağzı gözetimleri de gerçekleştiriyoruz.

Yükleme öncesinde gerçekleştirdiğimiz ambar gözetim işlemi, gemi ambarlarının kargonuzu almaya hazır olup olmadığını teyit etmek için sunduğumuz bir hizmettir. Ambar gözetim işlemlerimiz kanalıyla, yükün ambarların durumundan etkilenmeyeceği veya ambarlarda önceden mevcut olan kalıntılardan dolayı kirlenmeyeceği garanti edilir. Peterson and Control Union ayrıca müşterileri için ambar ağzı gözetim işlemleri de gerçekleştirir.

Ambar Gözetimleri
Yükleme öncesinde yük bölmesini incelemeden geçirip onaylayarak gemi ambarlarının değerli kargonuzu almaya hazır olduğundan emin oluruz. Ambarın kuru ve temiz olup olmadığını ve kargonuza zarar verebilecek ya da kargonuzun rengini değiştirebilecek pas ve pas taneleri ile boyalar içerip içermediğini kontrol ederiz.

Mümkün olan yerlerde ambarın önceki yüklere dair kalıntı ve artıklar içerip içermediğini kimyasal olarak da test edebiliyoruz. Önceki yükler arasında zararlı maddeler olup olmadığını teyit amacıyla yapılan kontaminasyon testimiz kapsamında gemi jurnali kontrol edilir ve karantina gerekliliklerinden dolayı sorun çıkarabilecek diğer taşınan ürünlere de bilhassa dikkat edilir. Ayrıca ambarın hasar görüp görmediği de kontrol edilir ve yeniden boyanmış alanlar incelemeden geçirilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy