Draft Sörvey

Draft sörvey, yükleme/boşaltma öncesi ve sonrasında su yer değişiminin ölçüldüğü gemideki yük ağırlığını belirleme yöntemidir. Ölçüm sonucunda ortaya çıkan fark ilgili kargo yükünü gösterir.

Sörvey, gemi teknesi üzerinde gemi başı, ortası ve hem sancak hem de iskele tarafları olmak üzere altı noktada geminin draft markaları okunarak yapılır. Baş ve kıç draftları arasındaki fark, su yoğunluğu ve yüksüz ağırlık (akaryakıt ve içme suyu vb.) gibi etkenlere yönelik revizyonlar yük ağırlık değişikliği hesaplanmadan önce değiştirilir.

Bu hizmet konusunda büyük bir deneyime sahip olan yüksek nitelikli uzmanlarımız, bir draft sörveyi gerçekleştirmek ve uluslararası alanda standart haline gelmiş draft sörvey protokolüne dayalı "Peterson Draft Sörvey Yazılım Sistemini" kullanarak bağımsız bir rapor oluşturmak üzere 7/24 hazırdır. Söz konusu programla yüklenen veya boşaltılan ağırlık hesaplanır ve ilgili taraflara draft sörvey raporunun gönderilmesinin ardından birinci zabite imzalı bir miktar sözleşmesi gönderilir.

Draft sörveylerin bağımsız müfettişler tarafından başlatıldığı durumlarda gemi zabitleriyle iş birliği halinde çalışılması esastır. Bağımsız sörveyler, ilgili sörvey bölümlerinde gemi birinci zabiti ve başmühendisi ya da vekilleri ile birlikte gerçekleştirilmelidir.

Peterson and Control Union olarak gözetim ve denetim uzmanlığımız sayesinde müşterilerimize destek oluyoruz. 70'i aşkın ülkede faaliyet göstererek küresel bir varlığa sahip olan şirketimiz, sürdürülebilir bir katma değer doğrultusunda müşterilerine eşsiz bir bakış açısı sunuyor. 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy