Bepaling van gewicht en volume

Hoewel enig gewichtsverlies tijdens het transport en de handling van bulkgoed niet te vermijden valt, proberen we de mogelijke verschillen tussen het laden en lossen wel tot een minimum te beperken.

Onze gekwalificeerde, goed opgeleide controleurs waken over het laden en lossen in de haven. Zij gaan voor u na of aan alle contractuele verplichtingen is voldaan.

Om dit mogelijk te maken bieden we betrouwbare, onafhankelijke inspecties van gewicht en volume door middel van een diepgangs-, tank- of andere meting, tellingen of volumetrische bepaling van voorraden. Ook controleren wij de kalibratie of ijking van weeginrichtingen en of de berekende waarden kloppen. 

De inspectie- en supervisie-exerpertise van Peterson en Control Union wordt maximaal ingezet om onze klanten te helpen. Onze kantoren in meer dan zeventig landen vinden altijd een manier om klanten meer toegevoegde waarde te bezorgen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy