Magazijninspecties

Peterson en Control Union gebruiken hun uitgebreide expertise op het gebied van inspecties en toezicht om het voor klanten eenvoudiger te maken om aan hun specifieke verplichtingen te voldoen. Onze kantoren in meer dan zeventig landen vinden altijd een manier om klanten meer toegevoegde waarde te bezorgen.

Onze deskundige medewerkers voeren een magazijninspectie uit om te controleren of er geen restanten van vorige transporten meer aanwezig zijn en het magazijn geschikt is voor ontvangst van uw goederen.

Onze ervaren inspecteurs controleren ook de algehele toestand van het magazijn, bijvoorbeeld of er geen schade is aan vloeren, wanden, daken, beugels enzovoort. Uw goederen mogen immers geen schade oplopen door lekkage.

Naast magazijninspecties kunnen wij ook temperatuurmonitoring verzorgen.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy