TEMO: temperatuurmonitoring

Peterson en Control Union gebruiken hun uitgebreide expertise op het gebied van inspecties en toezicht om het voor klanten eenvoudiger te maken om aan hun specifieke verplichtingen te voldoen. Onze kantoren in meer dan zeventig landen vinden altijd een manier om klanten meer toegevoegde waarde te bezorgen.

Het is belangrijk dat de temperatuur van voorraden goed in de gaten wordt gehouden en geanalyseerd. Vanuit kostenoogpunt zijn frequente handmatige metingen te duur. Bovendien levert dit steeds maar een momentopname op, terwijl er juist behoefte is aan constante observatie om een compleet beeld te hebben.

Biomassa houdt een potentieel veiligheidsrisico in voor mensen die de opslagfaciliteiten betreden. Biomassa kan namelijk allerlei gassen produceren, zoals CO, CO2, H2 en CH4. De gevolgen voor mensen die aan deze gassen worden blootgesteld, kunnen groot zijn en daarom is monitoring van de temperatuur van biomassa absoluut noodzakelijk.

Welke monitoringoplossing u kiest, is in grote mate afhankelijk van de producteigenschappen en de opslagfaciliteit in kwestie. Het kan gaan om in-product temperatuurmonitoring tot gasmetingen in de omgeving.

Wij bieden een kosteneffectieve oplossing voor continue temperatuurmonitoring inclusief trendanalyse. Het Peterson Temperature Monitoring-systeem, oftewel TEMO, biedt monitoring van de temperatuur van biomassa en diervoeders en biedt realtime inzicht in de temperatuurontwikkeling in voorraden.

Wij hebben een bewezen trackrecord en meer dan twaalf jaar ervaring met geautomatiseerde temperatuurmonitoring voor internationale klanten en tal van materialen (waaronder biomassa, diervoeders en levensmiddelen). Deze expertise maakt het voor ons mogelijk om temperaturen te verklaren en preventieve maatregelen voor te stellen voor magazijnen en/of eigenaren.

Het verplaatsbare Peterson TEMO-systeem kan op verschillende manieren worden ingezet. Het is een gebruiksvriendelijk, draadloos systeem dat het hele temperatuurmonitoringproces in (drijvende) opslagfaciliteiten automatiseert. Het systeem bewaart alle gegevens en verstuurt automatisch een waarschuwing op het moment dat bepaalde waarden worden overschreden.

Het TEMO-systeem:

  • is eenvoudig in het gebruik, veroorzaakt geen hinder en heeft geen dure vaste infrastructuur nodig;
  • biedt toegang tot informatie waar en wanneer dat maar nodig is;
  • biedt 24/7 temperatuurmonitoring en trendanalyse;
  • biedt realtime alarm- en gewone meldingen zodat u op tijd maatregelen kunt treffen, rapporten kunt creëren en logbestanden kunt aanmaken voor uw eigen administratie en compliance;
  • biedt geautomatiseerde periodieke rapporten (wekelijks, maandelijks of jaarlijks) per sensor (grafiek, statistiek) en gasmeting op verzoek.

Er zijn sondes beschikbaar van verschillende lengte. Alle deze sondes kunnen aan elkaar worden gekoppeld, wat het mogelijk maakt om metingen te doen over een hele partij heen.

Wij bieden onze klanten een uniek perspectief. Wij creëren op een duurzame manier toegevoegde waarde door onze expertise op het gebied van inspecties en logistiek te koppelen aan het inzicht dat ontstaat uit de continue coördinatie van de betrokken partijen tijdens elk stadium van de waardeketen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy