Voorraadmonitoring en voorraadmeting

Monitoring van uw voorraden in de hele toeleveringsketen is uitermate belangrijk. Wij bieden continue monitoring of periodieke plaatsgewijze inspecties om de verplaatsing en conditie van uw grondstoffen in het oog te houden. 

Wat wij monitoren en meten: 

Temperatuur
Sommige bulkgoederen kunnen gaan broeien en spontaan ontbranden, zoals houtsnippers en houtpellets. Wij kunnen dit voorkomen door voorraden continu te monitoren. 

We gebruiken verplaatsbare temperatuursondes, meetpistolen en FLIR-camera's om een warmtebeeld te creëren met infrarood. We gebruiken ook draadloze sondes om de temperatuur te meten en te bepalen hoeveel ontvlambare gassen een product dat begint te broeien produceert. 

Ons TEMO-systeem is inzetbaar voor diverse ladingen. De gegevens die de sondes doorgeven, worden automatisch naar onze webserver gestuurd en kunnen door de klant worden geraadpleegd (beveiligd met een wachtwoord).

Kwaliteit
Wij monitoren diverse zaken met betrekking tot producten die zijn opslagen:

  • Kans op contaminatie (en treffen zo nodig maatregelen)
  • Hoe de verschillende producten worden bewaard
  • Of onderlinge afstanden en/of scheidingsmaatregelen acceptabel zijn
  • Of er gevaarlijke stoffen zijn die kunnen inwerken op uw goederen

Kwantiteit
Wij hebben een bewezen trackrecord en meer dan vijftien jaar ervaring met voorraadbeheer voor internationale klanten en de meest uiteenlopende grondstoffen (waaronder kolen, ertsen en biomassa).

Onze ervaren controleurs zijn opgeleid in het uitvoeren van onafhankelijke voorraadmetingen met een 'Total Station' en bepalen zo het volume van de voorraad. Verder zijn wij in staat om met speciale apparatuur de dichtheid van de lading en daarmee het totale tonnage te berekenen.

Peterson heeft een compleet nieuwe service ingevoerd om snellere, veiligere en accuratere voorraadinspecties mogelijk te maken met behulp van drones.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy