Monsters nemen en verzegelen

De diensten van Peterson en Control Union op het gebied van monsterneming en verzegeling bieden u maximale zekerheid. Met onze uitgebreide inspectie- en supervisie-expertise zorgen wij ervoor dat onze klanten al hun contractuele verplichtingen en alle wet- en regelgeving nakomen.

Onze dienstverlening op het gebied van monsterneming en verzegeling voldoet aan de strengste internationale voorschriften en is ISO9001-gecertificeerd of 17020-geaccrediteerd. U krijgt dus de hoogwaardige service die u verdient. 

Het maakt niet uit aan welke voorschriften u moet voldoen, ISO, GAFTA, GMP+, FOSFA, EU of UNECE, wij kunnen u bijstaan met de juiste procedures en daarvoor een plan opstellen.

Wij verzorgen de kwaliteitscontrole van de monstergrootte en de toegepaste methode in overeenstemming met internationale normen, wat van cruciaal belang is voor het verkrijgen van representatieve labo- en analyseresultaten. Kwaliteitscontrole en correcte monsterneming zijn essentieel om te kunnen bevestigen dat uw product voldoet aan de overeengekomen specificaties.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy