Laadruiminspecties

Onze inspecties van uw laadruim worden uitgevoerd door ervaren, deskundige controleurs die op de hoogte zijn van alle relevante wet- en regelgeving (GMP+).

Wij nemen monsters en analyseren deze in overeenstemming met internationaal erkende normen zoals GMP+, ISO, EFMA, CEN en IFIA. We identificeren de risico's en mogelijke problemen bij het laden en lossen en de overslag van goederen, en gaan dan op zoek naar de beste oplossingen.

We inspecteren het ruim van uw schepen (zee-, kust-, binnenvaart) met absolute precisie om zeker te weten of het ruim schoon en droog is, en vrij van restanten van eerdere ladingen. Zo weet u zeker dat uw lading er veilig in kan.

Als vast onderdeel van onze standaardprocedure controleren we wat er in een eerder stadium in het ruim is vervoerd. Op basis daarvan keuren we het ruim al dan niet goed voor uw goederen. Onze inspecteurs kunnen ook nagaan of bulk- of tankwagens en magazijnen schoon zijn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy