Full Outturn-garantie

Peterson en Control Union gebruiken hun uitgebreide expertise op het gebied van inspecties en toezicht om het voor klanten eenvoudiger te maken om aan hun specifieke verplichtingen te voldoen. Onze kantoren in meer dan zeventig landen vinden altijd een manier om klanten meer toegevoegde waarde te bezorgen.

Transportbedrijven, handelaars en de bedrijven waarvoor de bulkgoederen bestemd zijn, kunnen hun risico's beter beheersen met onze Full Outturn-garantie.

Onder voorafbepaalde condities garanderen wij dat het gewicht in de loshaven gelijk is aan het gewicht in de laadhaven. Als er toch een verschil blijkt te zijn, wordt de waarde hiervan vergoed.

Aan deze diensten kan zeeverzekering worden toegevoegd. In bepaalde gevallen kan de garantie ook worden uitgebreid met parameters voor de kwaliteit van de goederen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy