Diepgangsmeting

Een diepgangsmeting is een methode om de hoeveelheid lading te bepalen die door een schip is geladen of gelost. Daarbij wordt de verandering in de waterverplaatsing van het schip gemeten vóór en na het lossen. Het verschil is het gewicht van de desbetreffende lading.

De meting wordt uitgevoerd op zes standaardpunten op de romp van een schip: op het voor- en achtersteven en midscheeps, aan zowel bakboord- als stuurboordzijde. Voordat het verschil in gewicht van een lading wordt gemeten, worden correcties doorgevoerd voor bijvoorbeeld trim, de soortelijke massa van het water en de andere bekende gewichten aan boord (zoals brandstof en zoet water).

Onze deskundige professionals hebben veel ervaring met diepgangsmetingen en staan de klok rond voor u klaar. Met het 'Peterson Draft Survey Software System' stellen ze een onafhankelijk rapport op, gebaseerd op het internationaal gestandaardiseerde protocol hiervoor. Het computerprogramma berekent het verschil in lading na het laden of lossen, waarna een ondertekende overeenkomst over de lading wordt bezorgd aan de eerste stuurman. Het verslag van de diepgangsmeting wordt opgestuurd naar de betrokken partijen.

Wanneer een diepgangsmeting wordt gestart door een onafhankelijke controleur, is medewerking van de bemanning van het schip essentieel. Onafhankelijke metingen moeten samen worden uitgevoerd, afhankelijk van het specifieke onderdeel van de meting, met de eerste stuurman of hoofdwerktuigkundige van het schip (of hun officiële plaatsvervanger).

De inspectie- en supervisie-exerpertise van Peterson en Control Union wordt maximaal ingezet om onze klanten te helpen. Onze kantoren in meer dan zeventig landen vinden altijd een manier om klanten meer toegevoegde waarde te bezorgen. 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy