Afval en recycling

Peterson geeft om u en om uw producten. Afval en recycling zijn hier zeker geen uitzondering op.

Wij kennen de rol van afvalmanagement in een bredere grondstoffenstrategie. Wij helpen u bij de verwerking van uw afval.

Scheiden en recyclen aan de bron betekent efficiënter werken. Het afvalvolume neemt af en er kan energie of financiële waarde worden gehaald uit afval dat anders verloren zou gaan.

Er verandert veel in het afvalmanagement. Er wordt anders aangekeken tegen grondstoffen en er zijn nieuwe fabrieken gekomen om afval om te zetten in energie. Dit heeft geleid tot nieuwe markten, bijvoorbeeld het gebruik van as en granulaten als bouwmateriaal.

Ons proces kan een globale visuele controle inhouden (op naleving van normen bijvoorbeeld) of een meer diepgaande inspectie. Wij kunnen rapporten opstellen over het al dan niet schoon zijn van laadruimen of de aanwezigheid van contaminanten en vreemde voorwerpen, maar bijvoorbeeld ook over het vochtgehalte.

Wij zijn een onafhankelijke internationale dienstverlener met een breed aanbod gespecialiseerde logistieke oplossingen, inspectie van grondstoffen en laboratoriumdiensten. Hiermee zijn wij op een kosteneffectieve manier in staat om uw belangen veilig te stellen tijdens elke stap in de waardeketen.

Via ons internationale netwerk kunnen wij de klant een complete dienstverlening bieden, waar ook ter wereld.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy